foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Cẩm Duyên; ThS. Phạm Bảo Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.028/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu về khía cạnh vệ sinh đối với vi sinh vật đường ruột bao gồm E.coli và Coliforms trên rau ăn sống ở khu vực Chợ Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh được đặt ra nhằm 3 mục tiêu: 1. Khảo sát về mức độ nhiễm vi sinh vật trên rau ăn sống tại địa bàn Chợ Trà Vinh. 2. Khảo sát các phương pháp làm giảm mật số vi sinh vật trên rau ăn sống tại địa bàn Chợ Trà Vinh. 3. Đánh giá và chọn ra phương pháp làm giảm mật số vi sinh vật trên rau ăn sống tối ưu.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Nguyễn Yến Nhi; ThS. Phạm Bảo Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng quy trình sản xuất sữa chua bổ sung dịch trích hoa đậu biếc: Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp các nguyên liệu; xác định thời gian lên men thích hợp.

 

Tác giả: Phan Phúc Đạt, Võ Thị Á Châu; ThS. Trần Thị Cẩm Tú (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.755/ Đ110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ trứng và nước đến chất lượng cảm quan của sản phẩm mì sợi bổ sung tảo Spirulina; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tảo Spirulina bổ sung đến màu sắc và chất lượng cảm quan của sản phẩm; khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến sự biến đổi ẩm, màu sắc và chất lượng cảm quan của sản phẩm; khảo sát ảnh hưởng của thời gian luộc mì khô đến màu sắc và chất lượng cảm quan sản phẩm mì sợi bổ sung tảo Spirulina.

 

Tác giả: Đàm Thị Hồng; Nguyễn Đức Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.028/ H455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định thông số trong các giai đoạn của các quá trình chế biến và bảo quản thạch rau câu thanh long ruột đỏ. Đề tài cần thực hiện các nội dung sau: Xác định ảnh hưởng của pH đến cấu trúc của thạch jelly; xác định tỷ lệ phối trộn jelly: thanh long: đường đến giá trị cảm quan của sản phẩm; xác định tốc độ gia nhiệt ở các điều kiện thanh trùng; xác định chế độ thanh trùng sản phẩm.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi; Mã Thái Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:664.024/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định số lần xả ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định nhiệt độ và thời gian chần ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định nồng độ đường và thời gian ngâm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định nhiệt độ và thời gian sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn