foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Bảo Trân, Phạm Bảo Nguyên (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là “Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mứt cau” từ đó giúp hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất đồng thời góp phần tạo ra sản phẩm mới cho thị trường hiện nay.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn