foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Yến Nhi; ThS. Nguyễn Đức Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.0282/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài “Ảnh hưởng của điều kiện xử lí đến màu sắc và cấu trúc của nấm rơm trong sản phẩm đồ hộp nấm rơm” xác định các thông số của quá trình chần, ảnh của pH cân bằng của sản phẩm và chế độ tiệt trùng hợp lý.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn