foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Thành Tín; Trần Cẩm Tú (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 44Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.153/ T311. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tạo ra sản phẩm bánh dẻo bổ sung tảo Spirulina có giá trị cảm quan cao. Để thực hiện nghiên cứu, đề tài tiến hành các khảo sát sau đây: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ đƣờng đến chất lượng cảm quan của bánh dẻo; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước đường và bột nếp rang đến chất lượng cảm quan của bánh dẻo; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tảo Spirulina đến chất lượng cảm quan của bánh dẻo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn