foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồng Hào Hiệp; Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 660.28449/ H307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men của nấm rơm” là tìm ra các thông số cho quy trình sản xuất nấm rơm lên men hoàn chỉnh, có giá trị dinh dưỡng cao, thuận tiện và an toàn trong sử dụng, tăng giá trị kinh tế. Tăng thời gian bảo quản của nấm rơm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn