foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kỳ Duyên; ThS. Lê Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.94/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

-Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa trái nhàu với các nguyên liệu bổ sung; xác định ảnh hưởng của nhiệt độ nước pha và thời gian hãm trà đến giá trị cảm quan nước trà; đánh giá chất lượng sản phẩm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn