foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Thị Tú Quyên; ThS. Nguyễn Kim Phụng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định thành phần cơ bản của trái bình bát; xác định tỉ lệ thịt quả thêm vào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định ảnh hưởng của độ Brix và pH đến chất lượng sản phẩm; xác định tỉ lệ chất tạo đông ảnh hưởng đến chất lƣợng sản phẩm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn