foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Duyên; ThS. Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.0284/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm bào ngư sấy tẩm gia vị: Xác định pH nước chần đến màu sắc của nấm sau khi chần; xác định công thức phối trộn gia vị đến chất lượng sản phẩm; xác định nhiệt độ sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn