foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi; Mã Thái Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:664.024/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định số lần xả ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định nhiệt độ và thời gian chần ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định nồng độ đường và thời gian ngâm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; xác định nhiệt độ và thời gian sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn