foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đàm Thị Hồng; Nguyễn Đức Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.028/ H455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định thông số trong các giai đoạn của các quá trình chế biến và bảo quản thạch rau câu thanh long ruột đỏ. Đề tài cần thực hiện các nội dung sau: Xác định ảnh hưởng của pH đến cấu trúc của thạch jelly; xác định tỷ lệ phối trộn jelly: thanh long: đường đến giá trị cảm quan của sản phẩm; xác định tốc độ gia nhiệt ở các điều kiện thanh trùng; xác định chế độ thanh trùng sản phẩm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn