foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Phúc Đạt, Võ Thị Á Châu; ThS. Trần Thị Cẩm Tú (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.755/ Đ110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ trứng và nước đến chất lượng cảm quan của sản phẩm mì sợi bổ sung tảo Spirulina; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tảo Spirulina bổ sung đến màu sắc và chất lượng cảm quan của sản phẩm; khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến sự biến đổi ẩm, màu sắc và chất lượng cảm quan của sản phẩm; khảo sát ảnh hưởng của thời gian luộc mì khô đến màu sắc và chất lượng cảm quan sản phẩm mì sợi bổ sung tảo Spirulina.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn