foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Nguyễn Yến Nhi; ThS. Phạm Bảo Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.024/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng quy trình sản xuất sữa chua bổ sung dịch trích hoa đậu biếc: Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp các nguyên liệu; xác định thời gian lên men thích hợp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn