foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Phát; ThS. Phan Tấn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 37Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.248/ Ph110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Chế tạo được mô hình khảo sát hệ số trượt. Mô hình hoạt động tốt, làm việc hiệu quả. Xác định được hệ số trượt khi thay đổi điều kiện mặt đường. Đề tài hoạt động hiệu quả có thể thuận tiện cho sinh viên nghiên cứu về hệ số trượt giữa bánh xe và mặt đường.

Tác giả: Sơn Khem Ma Ra, Triệu Hoàng Lợi; ThS. Huỳnh Thanh Bảnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.2/ R100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra được nguyên lý cơ cấu hoạt động của xe nâng hàng; thiết kế đúng yêu cầu kỹ thuật của xe nâng hàng; chế tạo được mô hình để kiểm nghiệm nguyên lý nâng hạ; định hướng phát triển đưa sản phẩm ra thực tiễn sản xuất, tiết kiệm chi phí nhằm tăng lợi nhuận kinh tế.

Tác giả: Trần Văn Tân; ThS. Tăng Tấn Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8 / T121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hệ thống lái không trợ lực; xây dựng nội dung các bài tập thực hành cho hệ thống lái; phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại các loại hệ thống lái; giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống lái; tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hệ thống lái đúng yêu cầu kỹ thuật.

 

Tác giả: Phan Quốc Khánh; ThS. Nguyễn Khắc Bằng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.245 / Kh107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hiểu rõ các bộ phận và nguyên lý làm việc của hộp số ô tô; thiết kế hộp số ô tô trên mô hình; thiết kế chế tạo thành công mô hình hộp số cơ khí ô tô; thực nghiệm và đánh giá kết quả.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Tiền; ThS. Tăng Tấn Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.246 / T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hiểu rõ cấu tạo từng chi tiết của hệ thống phanh; hiểu rõ về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh dầu; thiết kế, lắp đặt hệ thống phanh trên mô hình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn