foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Minh Thông; ThS. Phan Tấn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 245Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.436 / Th455. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ HYBRID

1.1. Giới thiệu. 1.2. Ô tô hybrid.

Chương 2. CÁC BỘ PHẬN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỦA XE HYBRID

2.1. Mô hình tổng quát của ô tô hybrid. 2.2. Các bộ phận xe hybrid. 2.3. Các chế độ hoạt động.

Chương 3. KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ HYBRID

3.1. An toàn khi sửa chữa. 3.2. Bảo trì động cơ xăng. 3.3. Bảo trì động cơ điện. 3.4. Bảo trì Accu. 3.5. bảo trì hệ thống điều khiển. 3.6. Hệ thống chẩn đoán.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn