foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Văn Cường; ThS. Phan Văn Tuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.43 / C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu hệ thống nhiên liệu Diesel dùng bơm cao áp PE;kKiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu dùng bơm cao áp PE; thực hiện các bài tập thực hành trên mô hình; thiết kế chế tạo mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel dùng bơm cao áp PE.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn