foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Sinh Cung; ThS. Nguyễn Khắc Bằng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.436 / C513. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ Ô NHIỄM DO ĐỘNG CƠ Ô TÔ SINH RA

1.1. Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường. 1.2. Sự Hình Thành Các Chất Độc Hại Trong Khí Thải Động Cơ.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ INFRAGAS-196 SK (ST1006)

2.1. Giới Thiệu Một Số Thiết Bị Phân Tích Khí Thải. 2.2. Giới Thiệu Một Số Thiết Bị Kiểm Định Công Suất Động Cơ. 2.3. Mô Tả Thiết Bị Phân Tích Khí Thải INFRAGAS-196 SK. 2.4. Mô Tả Hoạt Động Của Thiết Bị Phân Tích Khí Thải INFRAGAS-196 SK. 2.5. Phần Mềm INFPLUS. 2.6. Chương Trình “PERIODIC MAINTENANCE UTILITY (Tiện Ích Bảo Dưỡng Định Kì).

CHƯƠNG 3. CÁCH SỬ DỤNG VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRÊN THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI INFRAGAS-196 SK (ST1006)

3.1. Các Hoạt Động Sẵn Có Từ Bàn Phím. 3.2. Thực Hiện Kiểm Tra. 3.4. Kiểm Tra Độ Kín Khí. 3.5. Dữ Liệu Kĩ Thuật. 3.6. Khắc Phục Sự Cố Và Bảo Trì.

CHƯƠNG 4. TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CHO Ô TÔ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Tiêu Chuẩn Khí Thải Cho Ô Tô. 4.2. Thực Nghiệm.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn