foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Cà Bòn; Ngô Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.436 / B429. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Vận dụng những kiến thức đã học tiến hành nghiên cứu kiểm tra sửa chữa và bảo trì hệ thống điện trên xe gắn máy Dream;

- Hiểu rõ về các bộ phận và các thiết bị điện trên xe;

- Tiết kiện chi phí bảo trì tăng lợi nhuận kinh tế;

- Nắm vững kiến thức về điện trên xe gắn máy Dream;

- Góp phần vào việc phát triển ngành xe máy tại Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn