foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phùng Văn Thế; Ngô Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 43Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.2252 / Th250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phục vụ cho công tác học tập của học sinh, sinh viên; Hiểu rõ các bộ phận cấu tạo của hộp số trên tay ga; Nâng cao tuổi thọ và độ bền .

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn