foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Đình Vĩnh; ThS. Lâm Bá Nha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / V312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật, các thông số bên trong, thông số về kết cấu của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel;

- Đề xuất những giải pháp, phương pháp để kiểm tra, chuẩn đoán, khắc phục những hư hỏng của hệ thống điều khiển động cơ Diesel;

- Nghiên cứu sơ đồ, các tín hiệu vào ra của hệ thống điều khiển động cơ diesel;

- Lập quy trình kiểm tra, bảo trì một số hệ thống điều khiển động cơ diese.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn