foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thương; ThS. Lâm Bá Nha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / Th561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nguyên cứu tìm hiểu các khái niệm về hệ thống điều khiển trên động cơ xăng; nguyên cứu sơ đồ, Các tín hiệu vào ra của hệ thống điều khiển trên động cơ xăng; lập quy trình kiểm tra bảo, bảo trì một số hệ thống điều khiển trên động cơ xăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn