foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Chinh; ThS. Phan Văn Tuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8 / Ch312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel dùng bơm cao áp VE; phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bơm cao áp phân phối VE; giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cao áp phân phối VE; xây dựng thành công mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel sử dụng bơm cao áp VE; tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bơm cao áp phân phối VE đúng yêu cầu kỹ thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn