foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Lập trình điều khiển mô hình thang máy 3 tầng với PLC S7-200.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Lập trình điều khiển mô hình thang máy 3 tầng với PLC S7-200.

Tác giả: Trần Văn Thắng, Nguyễn Hoài Em; GVHD: Nguyễn Đức Hiệu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 112tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 621.877 Th116 . Vị trí: phòng đọc.

 

Register to read more ...

Thiết kế hệ thống năng lượng gió

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Thiết kế hệ thống năng lượng gió.

Tác giả: Kim Hiệp Định, Nguyễn Trà Giang; GVHD: Ths. Văn Quốc Kiệt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 112tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 621.47 Đ312 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Thiết kế và thi công mô hình cầu trục dùng vi điều khiển AVR.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Thiết kế và thi công mô hình cầu trục dùng vi điều khiển AVR.

Tác giả: Phan Thanh Truyền, Nguyễn Minh Trung; GVHD: Ths. Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 112tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 Tr527 . Vị trí: phòng đọc.

 

Register to read more ...

Lập trình điều khiển và giám sát mô hình máy ép nhựa.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Lập trình điều khiển và giám sát mô hình máy ép nhựa.

Tác giả: Nguyễn Thành Thuận; GVHD: Nguyễn Đức Hiệu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 66tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 Th502 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Thiết kế mạch quang báo dùng LED khối 3D.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Thiết kế mạch quang báo dùng LED khối 3D.

Tác giả: Dương Việt Thành; GVHD: Ths. Phạm Minh Triết.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 60tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 Th107 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn