foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế mô hình băng tải chiết rót và đóng nắp chai tự động bằng PLC CP1E N30.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Thiết kế mô hình băng tải chiết rót và đóng nắp chai tự động bằng PLC CP1E N30.

Tác giả: Võ Hoàng Vũ, Võ Văn Mến; GVHD: Ths. Phạm Minh Triết.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 67tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 V500 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Mô phỏng điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng WinCC kết hợp S7-400.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Mô phỏng điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng WinCC kết hợp S7-400.

Tác giả: Hồ Văn Lam, Nguyễn Hoàng Lược; GVHD: Ths. Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 118tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 L104 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Lập trình điều khiển và giám sát hệ thống phân phối sản phẩm bằng khí nén.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Lập trình điều khiển và giám sát hệ thống phân phối sản phẩm bằng khí nén.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Điền, Châu Quốc Kiểm; GVHD: Ths. Nguyễn Đức Hiệu

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 95tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 Đ305 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Tác giả: Trương Ngọc Đến, Võ Văn Quí; GVHD: Ths. Văn Quốc Kiệt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8 Đ254. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Lập trình PLC Omron cho hệ thống sản xuất thức ăn thủy sản VTV.

Nắm vững kiến thức, lý thuyết và cách lập trình với Supervisor và mô phỏng quá trình hoạt động nhà máy thức ăn Vàm Trà Vinh bằng Supervisor.

Nghiên cứu đề tài nhằm tích lũy những kinh nghiệm, học hỏi thêm kiến thức và phát huy tính sáng tạo, giải quyết vấn đề.

Theo phương châm học đi đôi với hành thì ứng dụng Supervisor trong lĩnh vực tự động hóa là một yêu cầu cần thiết và đáp ứng được nhu cầu đặt ra.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn