foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Lập trình điều khiển và giám sát hệ thống phân phối sản phẩm bằng khí nén.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Lập trình điều khiển và giám sát hệ thống phân phối sản phẩm bằng khí nén.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Điền, Châu Quốc Kiểm; GVHD: Ths. Nguyễn Đức Hiệu

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 95tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 Đ305 . Vị trí: phòng đọc.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn