foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Mô phỏng điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng WinCC kết hợp S7-400.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Mô phỏng điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng WinCC kết hợp S7-400.

Tác giả: Hồ Văn Lam, Nguyễn Hoàng Lược; GVHD: Ths. Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 118tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 L104 . Vị trí: phòng đọc.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn