foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Lập trình điều khiển mô hình thang máy 3 tầng với PLC S7-200.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Lập trình điều khiển mô hình thang máy 3 tầng với PLC S7-200.

Tác giả: Trần Văn Thắng, Nguyễn Hoài Em; GVHD: Nguyễn Đức Hiệu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 112tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 621.877 Th116 . Vị trí: phòng đọc.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn