foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Khảo sát hệ truyền động động cơ - Biến tần trên phần mềm Matlab/Simulink.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Khảo sát hệ truyền động động cơ - Biến tần trên phần mềm Matlab/Simulink.

Tác giả: Nguyễn Minh Long; GVHD: Nguyễn Đức Hiệu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 55tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 621.46 L431 . Vị trí: phòng đọc.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn