foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Duy Khánh; Nguyễn Ngọc Tiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 38Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.310285 / Kh107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sử dụng phần mềm PSS-ADEPT 5.0 để tính toán khảo sát tuyến đường dây trên thực tế, và tính toán được tổn hao công suất và tổn hao điện năng trên tuyến 471 huyện Duyên Hải.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn