foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Phụng Kiều; Liêu Thanh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ 4-5 tuổi;

- Phân tích ưu điểm và hạn chế của phần mềm Powerpoint trong thiết kế bài giảng dành cho trẻ 4 – 5 tuổi;

- Thiết kế một số bài giảng bằng Powerpoint cho trẻ 4-5 tuổi.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / O-408. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động ngoài giờ học. Từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động ngoài giờ học nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Biên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Nh550 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sưu tầm những bài hát đồng dao và nghiên cứu đưa vào chương trình dạy nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non xã An Phú Tân

 

 

Tác giả: Lâm Thùy Dương; Liêu Thị Thùy Trang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / D561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng nhận thức nghề nghiệp của sinh viên trong giai đoạn hiện nay;

- Tìm hiểu nhận thức về nghề nghiệp tương lai của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường ĐHTV;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên ngành GDMN trường ĐHTV về nghề giáo viên mầm non.

 

 

Tác giả: Huỳnh Ngọc Thắm; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Th114. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Việc thực hiện đề tài trước hết giúp tác giả khóa luận nắm chắc lý luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, đồng thời xác định được những nội dung biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học;

- Góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên ngành giáo dục mầm non – khoa sư phạm và những người quan tâm đến vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn