foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Ngọc Ánh; Trần Thị Kim Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức trò chơi trong các hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh lứa tuổi 4-5 tuổi ở trường mầm non quốc tế iSchool. Qua đó xây dựng hệ thống trò chơi dựa trên sự nghiên cứu nhằm làm tốt các giờ hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh.

 

 

Tác giả: Võ Kim Huyên; Võ Thúy Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / H527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng kỷ năng vẽ của trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non qua đó đề xuất một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt môn vẽ ở trường mầm non.

 

 

Tác giả: Mã Ngọc Ái; Nguyễn Thị Hoàng Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / A103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng về những khó khăn của sinh viên trong quá trình thực tập lần 1. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp khắc phục nâng cao hiệu quảhoạt động thực tập sư phạm 1.

 

Tác giả: Đồng Thị Ngọc Trầm; Lâm Thị Bạch Tuyết (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Tr120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một số biện pháp hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiển về việc hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Đề xuất một số biện pháp hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Nếu các biện pháp trong khóa luận được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.

 

 

Tác giả: Trần Thị Yến Nhi; Lâm Thị Bạch Tuyết (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Nh300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi định hướng trong không gian giúp trẻ phát triển kỹ năng và thích thú trong học tập.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn