foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương; Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở Trường Mầm non Quốc tế iSchool Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số biện pháp để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo được tốt hơn.

 

Tác giả: Phạm Thị Hồng Như; Dương Thị Thu Ba (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 618.9230083 / Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá tình hình chung về tình hình béo phì của trẻ và bửa ăn hàng ngày của trẻ, từ đó đề ra một số biện pháp phòng chống béo phì cho trẻ 3 - 4 tuổi tại trường Mầm non Quốc tế iSCHOOL

 

Tác giả: Hầu Thị Thơ; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Th460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua những hiểu biết về đặc điểm trò chơi dân gian với sự phát triển ở trẻ 3 – 6 tuổi, về đặc điểm tâm lí của trẻ mầm non, tác giả đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp thông qua trò chơi dân gian nhằm nâng cao hiệu quả việc phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bên cạnh đó tác giả cũng đã sưu tầm được một số trò chơi dân gian nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

 

 

Tác giả: Huỳnh Như; Phan Thị Nở (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được lựa chọn nhằm mục đích nghiên cứu về công tác tổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn (MGL) quen với văn học tại một số trường mầm non hiện nay. Đồng thời, đề tài còn nghiên cứu vai trò và ý nghĩa to lớn của TCĐK đối với sự hình thành hành thành hành vi văn hóa cho trẻ. Ngoài ra, đề tài đã chuyển thể và xây dựng một số TCĐK dựa trên các TPVH dành cho trẻ mẫu giáo lớn. Từ đó, đề tài hướng đến việc giúp giáo viên (GV) định hướng, điều chỉnh và uốn nắn được HVVH cho trẻ ngay từ nhỏ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân; Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / H121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lí luận và tìm hiểu thực trạng việc giáo dục đạo đức cho trẻ 4-5 tuổi tại trường Mầm non iSchool Thành phố Trà Vinh để đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho trẻ 4-5 tuổi tại các cơ sở trên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn