foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Như; Võ Thanh Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.767 / Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại thân thể cho trẻ mẫu giáo lớn tại 3 trường của huyện Long Phú. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại thân thể cho trẻ MGL

 

 

Tác giả: Triệu Thị Đa Ni; Trần Văn Tuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 43Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.2 / N300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định mức độ cần thiết và tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình;

- Khảo sát thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên ngành giáo dục mầm non khóa 2014 trường Đại học Trà Vinh qua đó đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Đại học Trà Vinh hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn