foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thùy Trang; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:372.21/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về sự kiên định đối với nghề của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh. Trên cơ sở đó để có một số biện pháp giúp nâng cao sự kiên định của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh với nghề mình đã lựa chọn.

 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Trân; Trần Thị Kim Huệ (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về việc giao tiếp với phụ huynh của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao năng lực giao tiếp với phụ huynh và làm tốt nhiệm vụ của mình.  

 

Tác giả: Bùi Thị Ngọc Chăm; Trần Văn Tuân (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 39Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Ch114. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường Mẫu giáo Rạng Đông;

- Làm rõ và nhận thức sâu sắc về nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn;

- Nêu phương pháp và biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo lớn ở trường Mẫu giáo Rạng Đông.

 

 

Tác giả: Nguyễn Kiều My Li; Nguyễn Thị Kim Biên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / L300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình thực tế về hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường mẫu giáo Hòa Lợi. Trên cơ sở đó để đề xuất một số ý kiến, phương pháp để đưa các điệu múa dân gian Khmer vào chương trình giáo dục âm nhạc ở trường mẫu giáo Hòa Lợi.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Xuyên; Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng nhận thức của cha mẹ về giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 4 tuổi. Từ đó đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức trong gia đình đúng đắn cho phụ huynh nhằm giáo dục trẻ phát triển toàn diện.  

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn