foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Như; Võ Thanh Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.767 / Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại thân thể cho trẻ mẫu giáo lớn tại 3 trường của huyện Long Phú. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại thân thể cho trẻ MGL

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn