foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân; Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / H121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lí luận và tìm hiểu thực trạng việc giáo dục đạo đức cho trẻ 4-5 tuổi tại trường Mầm non iSchool Thành phố Trà Vinh để đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho trẻ 4-5 tuổi tại các cơ sở trên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn