foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Như; Phan Thị Nở (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Nh550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được lựa chọn nhằm mục đích nghiên cứu về công tác tổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn (MGL) quen với văn học tại một số trường mầm non hiện nay. Đồng thời, đề tài còn nghiên cứu vai trò và ý nghĩa to lớn của TCĐK đối với sự hình thành hành thành hành vi văn hóa cho trẻ. Ngoài ra, đề tài đã chuyển thể và xây dựng một số TCĐK dựa trên các TPVH dành cho trẻ mẫu giáo lớn. Từ đó, đề tài hướng đến việc giúp giáo viên (GV) định hướng, điều chỉnh và uốn nắn được HVVH cho trẻ ngay từ nhỏ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn