foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hầu Thị Thơ; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Th460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua những hiểu biết về đặc điểm trò chơi dân gian với sự phát triển ở trẻ 3 – 6 tuổi, về đặc điểm tâm lí của trẻ mầm non, tác giả đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp thông qua trò chơi dân gian nhằm nâng cao hiệu quả việc phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bên cạnh đó tác giả cũng đã sưu tầm được một số trò chơi dân gian nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn