foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương; Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở Trường Mầm non Quốc tế iSchool Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số biện pháp để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo được tốt hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn