foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mã Ngọc Ái; Nguyễn Thị Hoàng Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / A103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng về những khó khăn của sinh viên trong quá trình thực tập lần 1. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp khắc phục nâng cao hiệu quảhoạt động thực tập sư phạm 1.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn