foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Ngọc Ánh; Trần Thị Kim Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức trò chơi trong các hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh lứa tuổi 4-5 tuổi ở trường mầm non quốc tế iSchool. Qua đó xây dựng hệ thống trò chơi dựa trên sự nghiên cứu nhằm làm tốt các giờ hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn