foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Ngân; Nguyễn Thị Hoàng Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Ng121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. Nghiên cứu ở trường Mẫu giáo Hòa Minh trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn