foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Lệ Trinh; Dương Thị Thu Ba (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 44Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 613.20832 / Tr312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng của việc xây dựng thực đơn ở trường mầm non Quốc tế iSchool Trà Vinh để tìm ra những biện pháp xây dựng thực đơn hợp lí cho trẻ trong trường mầm non để phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển về trí lực và thể lực cho trẻ.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn