foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Hồng Diệm; Nguyễn Thị Hoàng Yến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 650.11 / D304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát thực trạng về kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên của ngành giáo dục mầm non;

- Xây dựng một số biện pháp nhằm hình thành kỹ năng quản lý thời gian phù hợp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non;

- Đề ra những yếu tố cần thiết để nâng cao kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên ngành giáo dục mầm non.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn