foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thùy Dương; Liêu Thị Thùy Trang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / D561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng nhận thức nghề nghiệp của sinh viên trong giai đoạn hiện nay;

- Tìm hiểu nhận thức về nghề nghiệp tương lai của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường ĐHTV;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên ngành GDMN trường ĐHTV về nghề giáo viên mầm non.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn