foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Oanh; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / O-408. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động ngoài giờ học. Từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động ngoài giờ học nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn