foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Phụng Kiều; Liêu Thanh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ 4-5 tuổi;

- Phân tích ưu điểm và hạn chế của phần mềm Powerpoint trong thiết kế bài giảng dành cho trẻ 4 – 5 tuổi;

- Thiết kế một số bài giảng bằng Powerpoint cho trẻ 4-5 tuổi.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn