foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Mỹ Xuyên; Nguyễn Trọng Lăng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng nhận thức của cha mẹ về giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 4 tuổi. Từ đó đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức trong gia đình đúng đắn cho phụ huynh nhằm giáo dục trẻ phát triển toàn diện.  

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn