foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Kiều My Li; Nguyễn Thị Kim Biên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / L300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tình hình thực tế về hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường mẫu giáo Hòa Lợi. Trên cơ sở đó để đề xuất một số ý kiến, phương pháp để đưa các điệu múa dân gian Khmer vào chương trình giáo dục âm nhạc ở trường mẫu giáo Hòa Lợi.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn