foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Ngọc Trân; Trần Thị Kim Huệ (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về việc giao tiếp với phụ huynh của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao năng lực giao tiếp với phụ huynh và làm tốt nhiệm vụ của mình.  

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn