foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thủy Tiên; Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mạidịch vụ Hải Âu. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng tại Công ty. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng tại Công ty

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo; Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa những lý luận về NHTM và vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải. Đánh giá về công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải.

 

Tác giả: Trần Thị Diễm Kiều; Huỳnh Tấn Khương (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.74 / K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống sở lý luận về kế toán nợ phải thu, phải trả;

- Phân tích thực trạng kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh;

- Đánh giá công tác kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Chi; Nguyễn Hồng Hà (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Ch300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về thanh toán quốc tế;

- Phân tích tình hình tài trợ thương mại (TTTM) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hoạt động TTTM bằng phương thức tín dụng chứng từ (TDCT) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Lập bảng khảo sát đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng cuả khách hàng về phương thức TDCT tại VietinBank Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phát triển nghiệp vụ TTTM bằng phương thức TDCT tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Vương Thị Yến; Nguyễn Châu Hùng Tính (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 96Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Y603. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài “Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu” được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng của công tác kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu, để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty này.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả;

- Thực trạng của công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu;

- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn